Mobiele Cubicle Voor tijdelijke kantooromgevingen is een mobiel kantoor ontwikkeld.
Bij afwezigheid van de gebruiker kunnen alle bezittingen in het meubel worden opgeslagen. Het meubel is mobiel, kan met spullen erin worden vervoerd, kan in vijf minuten worden opgesteld en aangesloten, en kan in vijf minuten worden ontkoppeld, afgesloten en meegenomen.
In opengeklapte toestand ontstaat er een werkplek in een hoek, met een bureau en een kast. Als er meerdere meubels in het gelid staan, hebben de werkplekken optimale privacy. Aan het bureau kan ongestoord gebeld worden, contact met andere mensen kan worden aangegaan door te gaan staan. De wanden van het meubel zijn gevuld met dempend materiaal, zodat de akoestiek van de ruimte waar het meubel staat altijd prettig is.