Bedrijfsverzamelruimte Filips van Almondestraat In samenwerking met Menno Berger

Uitgangspunt is een onbruikbare U- vormige ruimte. Om de de ruimte bruikbaar te maken wordt er een (openbaar) pad buiten omheen gelegd. Dat zorgt er voor dat alle ondernemers een eigen entree kunnen hebben en dus bereikbaar zijn, dat iedereen daglicht op zijn werkplek heeft, en dat er maximale verweving van de ruimte ontstaat met de omgeving. Aan de binnenkant van de U worden de werkplekken verbonden door een interne gang. Op een plek aan de buitenkant van het pad staat een apart gebouwtje dat wordt gebruikt als collectieve vergader-, presentatie- en lunchruimte.