Tijdelijkheid In samenwerking met Buro Beehive

Om nieuwbouwwijken sneller tot ontwikkeling te laten komen is een plan ontwikkeld.
Als eerste wordt er een centrum in het gebied aangelegd. Dit is een plein dat wordt gevormd door tijdelijke bebouwing, en wordt geïnitieerd, ontworpen en uitgevoerd door Buro Beehive. Een deel van dit gebied zal door BB worden geëxploiteerd, en BB zal er ook een permanente plek hebben. De andere gebruikers zullen door BB worden geselecteerd en geworven.
Vervolgens landt de solitaire bebouwing; de gebruikers van deze bebouwing zullen ook worden geselecteerd en geworven door BB, maar hebben meer vrijheid om hun eigen onderkomen te ontwikkelen. Het centrum kan worden opgebouwd uit containers. Om rekening te kunnen houden met de wintersituatie, moet het plein overdekt kunnen worden met bijvoorbeeld een tentconstructie. Een andere mogelijkheid voor het centrum is een tent. In deze tent komen dan mobiele horeca- en winkelmeubels te staan. Ook hier zou het plein overdekt kunnen worden in de wintersituatie.