Buurtvernieuwingsplan Chassébuurt In de Chassébuurt zijn werkplekken voor creatieve ondernemers ingericht, in de hoop dat de buurt daar een nieuwe impuls zou krijgen. Dat was eigenlijk niet het geval. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat die ondernemers weliswaar een netwerk opbouwen maar nog niet krachtig genoeg aanwezig zijn in de wijk.
Er worden doorbraken gemaakt in bouwblokken op plekken waar dat mogelijk is, en die plekken worden met elkaar verbonden door een informele route. Langs die route worden de creatieve ondernemers opnieuw gegroepeerd. Zo ontstaat er een tweede laag in de stadsstructuur, die veel meer laat zien dan de formele voorkant van de stad.